|

Class 12 Social एकाइ १ पाठ २ Notes download| Class 12 Social Studies: Detailed Notes on Unit 1 Chapter 2

यस लेखमा, तपाईंले कक्षा १२ को सामाजिक अध्ययनको एकाइ १, पाठ २ “जीवनोपयोगी शिक्षा” सम्बन्धी सम्पूर्ण नोट्स पाउन सक्नुहुन्छ। यो नोट्स नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार तयार गरिएको छ र विद्यार्थीहरूको लागि अत्यन्तै उपयोगी साबित हुनेछ।

जीवनोपयोगी शिक्षा

जीवनोपयोगी शिक्षाको परिभाषा: जीवनोपयोगी शिक्षा भनेको त्यस्तो शिक्षा हो जुन व्यक्तिको दैनिक जीवनमा आउन सक्ने विविध समस्याहरू समाधान गर्न र विभिन्न परिस्थितिहरूमा सहज रूपमा अनुकूलन गर्न सक्षम बनाउने ज्ञान, सीप र दृष्टिकोणलाई समावेश गर्दछ। यसले व्यक्तिलाई आफ्नो व्यक्तिगत, सामाजिक र व्यावसायिक जीवनमा सफल बनाउन मद्दत पुर्‍याउँछ।

मुख्य उद्देश्यहरू:

  1. व्यक्तिगत विकास: विद्यार्थीहरूको आत्मविश्वास, आत्म-शासन, र निर्णय क्षमता विकास गर्नु।
  2. सामाजिक कौशल: विद्यार्थीहरूको सहकार्य क्षमता, संचार कौशल, र समाजसँगको अन्तर्क्रिया सुधार गर्नु।
  3. व्यावसायिक तयारी: विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न व्यावसायिक अवसरहरूको लागि तयारी गराउनु, जस्तै समस्या समाधान गर्ने सीप, समय व्यवस्थापन, र नेतृत्व कौशल।

जीवनोपयोगी शिक्षाका घटकहरू:

  1. आत्म-ज्ञान: आफ्ना शक्तिहरू, कमजोरीहरू, रुचिहरू, र लक्ष्यहरूको पहिचान गर्न सहयोग गर्नु।
  2. समस्या समाधान सीप: समस्याहरूको विश्लेषण, समाधान विकल्पहरूको पहिचान, र उचित समाधानको चयन गर्न सहयोग गर्नु।
  3. निर्णय क्षमता: सही निर्णय लिन र त्यसको परिणामहरूको जिम्मेवारी लिन सक्षम बनाउनु।
  4. संचार कौशल: प्रभावकारी रूपले बोल्ने, लेख्ने, र सुन्ने सीपहरूको विकास गर्नु।

जीवनोपयोगी शिक्षाको महत्त्व:

  • व्यक्तिगत खुसी र सन्तुष्टि: जीवनोपयोगी शिक्षा प्राप्त गरेपछि व्यक्तिमा आत्म-सम्मान, आत्म-विश्वास, र व्यक्तिगत खुसीको वृद्धि हुन्छ।
  • सामाजिक उत्तरदायित्व: यस शिक्षाले व्यक्तिलाई समाज प्रति उत्तरदायी बनाउँछ र समाजको विकासमा योगदान गर्न प्रेरित गर्छ।
  • व्यावसायिक सफलता: जीवनोपयोगी शिक्षा भएका व्यक्तिहरू प्रायः आफ्नो व्यवसायमा सफल हुन्छन् किनकि उनीहरूसँग राम्रो समस्या समाधान गर्ने सीप र नेतृत्व गुणहरू हुन्छन्।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *